The making of… rellen met de ME

In deze blogrubriek vertel ik wat over de totstandkoming van mijn foto’s. Hiermee geef ik jullie een kijkje achter de schermen. Soms gebruik ik fotografische technieken waar lezers wel eens meer over zouden willen weten. Andere keren beleef ik allerlei bijzondere avonturen. Het bericht van vandaag valt in die laatste categorie. Woensdag 23 september j.l. fotografeerde ik voor UT-Nieuws midden tussen de ME en rellende studenten op een terrein in de buurt van Enschede Airport Twente. Lees verder door op de link onder deze foto te klikken.

Een klein groepje studenten wordt ingesloten en gearresteerd
Een klein groepje studenten wordt ingesloten en gearresteerd

Wat je misschien al vermoedt als je de lachende student ziet is dat het hier slechts om een oefening ging. De ME oefent regelmatig met groepen studenten van bijvoorbeeld de UT en Saxion om hun tactieken te perfectioneren. Zo werd op deze dag het scenario van de schietpartij op het dancefeest in Hoek van Holland nagebootst. Overtuigend geschminkte gewonden (zie foto hieronder) riepen om hulp terwijl de ME de menigte insloot. Ook werden onder de relschoppers ‘leiders’ aangewezen die de ME dan door middel van signalementen (soms een foto, soms alleen een beschrijving) moest arresteren. Aan de studenten natuurlijk de taak om die arrestaties te verhinderen.

Een actrice speelt een zwaargewonde tijdens een uit de hand gelopen feest
Een actrice speelt een zwaargewonde tijdens een uit de hand gelopen feest

Het gaat er bij deze oefeningen vaak hard aan toe. De ME maakt van tevoren duidelijk dat geweld tegen de agenten met gelijke munt wordt terugbetaald. Alhoewel, gelijke munt? Die ME’ers beschikken over knuppels waar menig student flinke blauwe plekken aan overhoudt. De vorige keer dat ik zo’n oefening als fotograaf meemaakte werden er zelfs bij beide partijen hersenschuddingen gemeld.

Best spannend dus om hier als fotograaf tussen te lopen. Je wilt door ME’ers niet als student worden aangezien, of door studenten als ME’er! Vandaar dat ik een lichtgevend geel hesje droeg. Dat werd me door de ME ook verplicht. Het hesje weerhield me er niet van om af en toe “pers!” te roepen als ik mij in de hitte van de strijd door of langs een linie ME’ers bewoog :-). Een ander spannend moment was toen een langsrijdend ME-busje werd bekogeld met dikke takken, die net zo hard weer terugkaatsten. Met de camera voor mijn neus had ik toch even een wat kleiner gezichtsveld om die projectielen te kunnen ontwijken. Ging gelukkig goed!

Na afloop van deze shoot moest ik al mijn foto’s aan een leidinggevende van de AE (Aanhoudingseenheid) laten zien. Tijdens de oefeningen begaven zich namelijk mogelijk AE-leden (agenten in burger) tussen de relschoppers. De politie wil de identiteit van deze mensen vanzelfsprekend geheim houden. Als deze mensen op mijn foto’s stonden, zou ik ze voor publicatie hebben moeten ‘afbalken’. Maar bij geen van mijn foto’s was dit nodig.

Halverwege de dag moest ik helaas terug naar huis om de foto’s op tijd op de redactie te krijgen voor de krant van de dag erna. Voor mij gold dus net als voor de student op de foto hieronder: “einde oefening” :-).

Een van de relschoppers wordt in de boeien geslagen
Een van de relschoppers wordt in de boeien geslagen